Miljøledelse

· Innleid miljøavdeling

· Rådgivningstjenester, rammeavtaler etter behov

· Definere virksomhetens miljøpolitikk og miljømål