Miljøkommunikasjon og samfunnsrelasjoner

· Myndighetskontakt, nasjonalt, regionalt og lokalt

· Samfunnsansvar

· Miljøinformasjonsloven

· Lokalsamfunn og interessenter